Bild
;
Tema:

Havsredaktionen

Havsredaktionen är ett samarbete mellan kommunikatörer från flera lärosäten. Vi arbetar tillsammans med att samla fakta och kunskap om havet och dess organismer, havsforskning och havsmiljöarbete på ett sätt som är lätt tillgängligt, användbart och begripligt för både fackfolk och skolungdomar.

Tidskriften Havsutsikt

om havets miljö och aktuell havsforskning

Livet i havet

En digital fälthandbok med växter och djur i våra hav

havet.nu

Nyheter, forskning och fakta om havet

Alltsammans drivs av Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom samarbetet Havsmiljöinstitutet. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med teknikutvecklare på webbyrån Azote.

Skicka gärna en kommentar

till redaktionen@havet.nu.
Vi blir glada om du hör av dig!

Fiskstim

Den nationella Havsredaktionen

Det här gänget jobbar tillsammans med alla tre produkterna. Ungefär en halvtid per lärosäte.

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Annika Tidlund (huvudredaktör havet.nu)
annika.tidlund(snabel-a)su.se
tel: 08-16 37 18

Ulrika Brenner (huvudredaktör Livet i havet)
ulrika.brenner(snabel-a)su.se

Umeå universitet, Umeå marina forskningscentrum
Kristina Viklund (huvudredaktör Havsutsikt)
kristina.viklund(snabel-a)umu.se

Markus Nordin
markus.nordin(snabel-a)umu.se

SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Ylva Sjöblom
ylva.sjoblom(snabel-a)slu.se

Göteborgs universitet, Centrum för hav och samhälle
Per Adolfsson
per.adolfsson(snabel-a)gu.se

Teknisk utveckling

Robert Kautsky
idé och teknisk projektledare
robert(snabel-a)havet.nu

Ivo Lejon
teknisk utveckling
ivo(snabel-a)havet.nu

Jerker Lokranz
grafisk form
jerker(snabel-a)azote.se