Hav och klimat

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om klimatets påverkan på havet. Haven har en fantastisk förmåga att dämpa effekterna av våra utsläpp. Men haven påverkas själva kraftigt av både den ökande temperaturen och av att koldioxiden gör vattnet allt surare. Försurningen gör det svårare att leva för alla de organismer som behöver kalk till sina skal och skelett. Varje åtgärd som bromsar hastigheten i klimatförändringarna är därför av allra största vikt.

Artiklar om klimat

Nyheter om klimat

Rapporter

Avhandlingar