Det globala klimatet 2019

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer. Koldioxidhalten i atmosfären under 2018 var den högsta som uppmätts, och WMO förutsäger att 2019 är på väg att bli det andra eller tredje varmaste året som uppmätts.