Bild
Bild: Anders Lindskog, Lunds universitet
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Gott om syre gynnade livet i urtida hav

Genom att analysera jod och kalcium i kalksten har forskare lyckats få fram hur syrehalten i havet såg ut för över 450 miljoner år sedan. Resultaten visar ett tydligt samband mellan syrehalt och biologisk mångfald.

Forskare har länge spekulerat i om det fanns ett samband mellan syretillgång och biologisk mångfald under livets tidiga utvecklingshistoria. Men det har varit svårt att ta reda på syrehalten så långt tillbaka i tiden.

Nu har forskare från bland annat Lunds universitet lyckats kartlägga hur syreförhållandena varierade under en ungefär 20 miljoner år lång period, för cirka 477 till 457 miljoner år sedan, i det hav som då täckte vår kontinent (Baltica). Forskarna gjorde avancerade analyser av jod och kalcium i kalkstensprover från Sverige, Estland och Ryssland.

– Resultaten visar anmärkningsvärda samband mellan syresättning, klimat- och miljöförändringar samt marin biodiversitet. Kallare klimat och havsströmmar gynnade syresättningen, vilket i sin tur främjade djurlivet. Förändringarna lade grunden för moderna marina ekosystem och livsmiljöer, säger Anders Lindskog vid Lunds universitet.

Den här studien bidrar med unik information om syreförhållandenas påverkan på djurlivet. Resultaten är extra intressanta eftersom de handlar om samband i miljön långt innan vi människor började påverka den.

– Det finns en oro för att den pågående klimatuppvärmningen har långsiktigt negativ inverkan på livsförhållanden i marina miljöer, bland annat genom försämrade syreförhållanden. Våra resultat tyder på att den oron är befogad, säger Anders Lindskog.

MER LÄSNING