Bild
Bild: Catlin Seaview Survey/Underwater Earth
;
Tema: så funkar havet Tema: biologisk mångfald

Så vet fisken hur den ser ut

Många fiskar är väldigt bra på att ändra färg så att skinnet matchar omgivningen. Genom att i detalj studera skinnet hos en tropisk fisk, har man nu hittat en ny mekanism bakom hur fisken kan veta hur den ser ut.

Många fiskar är väldigt bra på att anpassa mönstret på sitt skinn så att det matchar botten. Forskarna har länge vetat att detta regleras via synen, men hur vet fisken när det matchar? Detta har några forskare fördjupat sig i genom att i detalj studera skinnet hos en tropisk fisk, Lachnolaimus maximus.

Lachnolaimus maximus har inget svenskt artnamn men kallas hogfish på engelska. Förutom att den har en karakteristisk grisliknande nos så är den även väldigt bra på att ändra färg. Färgen på fiskens hud anpassar sig väl efter omgivningens och kan vara allt i från blekt rosa till spräcklig, beroende på hur det ser ut på revet där simmar omkring. Färgväxlingen sker genom att pigmentkorn rör sig synkroniserat fram eller tillbaka i särskilda färgbärande celler, så kallade kromatoforer.

Genom detaljerade studier på fiskens hud har forskaren Lorian Schweikert med kollegor hittat ljuskänsliga celler i huden. Dessa celler visade sig ligga under ett lager av de färgbärande kromatoforerna som ger fisken sin färgväxlande förmåga. Men själva placeringen av de ljuskänsliga cellerna under pigmentcellerna gör att de ljuskänsliga cellerna bara aktiveras när pigmentkornen är koncentrerade i mitten av kromatoforerna ovanför. På så sätt ger de ljuskänsliga cellerna återkoppling på hur väl skinnet ändrat mönster och färg.

Att skinnet i sig kan se hur fisken ser ut är en fiffig lösning och för vetenskapen en helt ny mekanism. Nästa steg blir att se om detta är unikt för denna fisk, eller om förmågan är spridd.

MER LÄSNING