Bild
;
Tema: så funkar havet

När får hammarhajen sin unika nos?

För första gången har man kunnat följa hur fostret hos en hammarhaj utvecklas. Ungefär halvvägs in i fosterutvecklingen bildas det karakteristiskt breda huvudet.

Några forskare fiskade upp dräktiga honor av släktet skovelhuvad hammarhaj Sphyrna tiburo utanför Amerikanska ostkusten. Hajarna avlivades och öppnades. I äggledarna fanns foster i olika utvecklingsstadier som efter detaljerade analyser gjorde att man tydligt kunde se hur hajen utvecklas. Foton har satts samman till en rörlig film som illustrerar förloppet. Även om man kan tycka att de kunde låtit dem vara i fred (rödlistad som starkt hotad av IUCN), så gav undersökningen ändå värdefull och ny information.

Skovelhuvad hammarhaj, liksom många andra frisimmande hajarter, föder levande ungar. Den lever i vatten kring Amerikanska kontinenten och har aldrig påträffats här. Det är en liten haj för att vara en hammarhaj, och blir bara runt en meter lång.

Fostret ser till en början ut som andra hajfoster. Gälfilament växer ut på sidorna , inte helt olika sådana som finns på salamandrar. Gälspringor döljer efter ett tag gälarna och huvudets bredd börjar sticka iväg jämfört med andra hajararter såsom den småfläckiga rödhajen som de även undersökte i denna studie. Huvudets speciella form börjar bildas efter halva fosterutvecklingen. Även efter födseln, hos de vuxna hajarna, fortsätter huvudets form att förändras genom att det blir lite olika hos honor jämfört med hanar.

MER LÄSNING