Bild
;
Tema: så funkar havet

Sjöborrar i samlat anfall

Sjöborrar anses vara beskedliga djur som främst kryper runt och betar alger och smådjur. En oväntad upptäckt, där svultna sjöborrar tillfälligt förvarats ihop med en sjöstjärna, har dock fått forskarna att tänka om.

Tistelborren, eller Strongylocentrotus droebachiensis som den heter på latin, är en vanlig art av sjöborre i Sverige och ännu vanligare i Norge. Den lever främst på att beta alger och smådjur på havsbotten. Dess ägg är uppskattade av restaurangbranschen och dess sekvenserade arvsmassa gör arten uppskattad bland forskarna.

En av tistelborrens främsta fiender är en annan tagghuding, den flerarmade solsjöstjärnan. Och i samband med ett experiment så förvarades några svultna sjöborrar ihop med en av dessa sjöstjärnor, men bara tillfälligt så det skulle nog gå bra tänkte forskaren Jeff Clements trots att sjöstjärnan är ett rovdjur. När han kom tillbaka till tanken med djuren så såg han dock att alla sjöborrarna satt runt sjöstjärnan som dessutom blivit av med flera av sina armspetsar. Det var inte riktigt vad som förväntats och upptäckten krävde en djupare analys. Vad var det som hade hänt här egentligen?

Några riktade experiment senare stod det klart för Jeff med kollegor att sjöborrarna aktivt ätit av sjöstjärnan. De går i samlad trupp och attackerar armarna som fungerar som både ögon och rörelseorgan hos sjöstjärnan. Ju fler armar som skadas, desto sämre flyktmöjlighet för offret. Fiffigt kan man tänka, men sjöborrar har ett mycket enkelt nervsystem så någon genomtänkt koordination av anfallet är nog inte fallet. Troligen så är det luktämnen som frigörs i samband med de första skadorna som i sin tur triggar resten av sjöborrarna till attack.

För vetenskapen så kan det alltså tilllägas att tistelborren inte bara äter alger och små djur. De kan även ge sig på betydligt större och för sjöborren farligare byten, iallafall om tistelborrarna är många och inte fått mat på ett tag.

MER LÄSNING