Avfall i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om avlopp, skräp och plast och hur det påverkar haven. Havet betraktades länge som oändligt och en lämplig plats att dumpa allsköns mänskligt avfall. Det fungerar inte längre. Nu är vi så många, och använder så många nya material som tar lång tid på sig att brytas ner. Allt skräp orsakar stort lidande för djuren i havet, och avloppsvattnet för med sig både näring och farliga ämnen som påverkar havsmiljön.

Artiklar om avfall

Nyheter om avfall

Rapporter

Avhandlingar