Avfall i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om avlopp, skräp och plast och hur det påverkar haven. Havet betraktades länge som oändligt och en lämplig plats att dumpa allsköns mänskligt avfall. Det fungerar inte längre. Nu är vi så många, och använder så många nya material som tar lång tid på sig att brytas ner. Allt skräp orsakar stort lidande för djuren i havet, och avloppsvattnet för med sig både näring och farliga ämnen som påverkar havsmiljön.

Artiklar om avfall

Nyheter om avfall

havsforskning
miljöövervakning
vårt ansvar
i vår tjänst
engagera dig
biologisk mångfald
livsmiljöer
övergödning
farliga ämnen
klimat
fiske
avfall
exploatering
båtar och fartyg
plugga hav
havsområden
så funkar havet
så mår haven
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar