Bild
Bild: Ninara (CC BY 2.0 Deed)
;
Tema: avfall Tema: havsforskning

Sötvattensliftare blir utkonkurrerade i havet

Mikroorganismer från sötvatten liftar på mikroplaster ut i havet och blandas med saltvattenarter. Det verkar dock inte leda till någon stor förändring i organismsamhällets sammansättning. Väl ute i saltvattnet konkurreras de ut av de tåliga havsorganismer, visar en ny studie från Umeå universitet.

När partiklar av mikroplast spolas ut från sötvatten till havet är de ofta bevuxna av mikroorganismer. Det innebär att en stor mängd sötvattenarter når havet och blandas med saltvattenarter.

Med hjälp av DNA-teknik har forskare från Umeå universitet studerat vad som händer när man flyttar bevuxna plastpartiklar mellan sött och salt vatten från nordliga delen av Östersjön och dess tillflöden.

Resultaten från studien tyder på att de mikroorganismer som lever i havsmiljön har en motståndskraft mot förändringar, och konkurrerar ut de sötvattensarter som liftat med mikroplasterna ut i havet. Plastpartiklarna blir bevuxna av de havslevande arterna i stället.

MER LÄSNING