Bild
;
Tema: avfall Tema: vårt ansvar

Larver och sjöpungar blir föda till regnbågen

Odlad fisk är en näring som växer, men att hitta hållbara sätt att föda upp fisken på har länge varit en utmaning. Ofta matas odlad fisk med importerad soja eller fiskmjöl gjord på vildfångad fisk. Nu har forskare testat att utfodra regnbågslax med insekter. Insekter som i sin tur levt på avfall.

Hur ska vi lyckas föda jordens befolkning med nyttiga fiskproteiner samtidigt som över 90 procent av världshavens kommersiellt fiskade bestånd är maximalt nyttjade eller överutnyttjade? Fiskodling är ett sätt att minska belastningen och ändå kunna möta efterfrågan på fisk och skaldjur. Men utfodringen av odlad laxfisk har stora miljökonsekvenser, exempelvis när den matas med sojabönor som bidrar till avskogningen i Amazonas eller fiskmjöl som tillverkats av fisk annars kunde blivit föda till andra fiskar – eller för den delen – oss människor.

Nu har forskare på SLU i samarbete med Axfoundation och andra aktörer inom livsmedelskedjan testat att mata odlad regnbågslax med insektslarver istället. Larver som i sin tur levt på grönsaksavfall och brödrester. Det är larver av den amerikanska vapenflugan, som i den tropiska värmen på SLU:s insektsfarm utanför Uppsala, kalasat på bland annat matsvinn från livsmedelsbutiker.

Hela idén till projektet bygger på tanken att vår mat helt enkelt inte ska äta upp vår mat. Istället skapas på detta vis ett cirkulärt system där avfall blir till en resurs. Utöver insekterna har fisken fått proteintillskott från sjöpungar, en organism som i sin tur hämtar näring från havet och därmed bidrar till att minska övergödningen.

– Det är fullt möjligt att vända livsmedelsindustrins avfall från kostnad till resurs och i stor skala odla sjömat som samtidigt minskar övergödningen, säger Anders Kiessling, professor vid SLU, och en av de som deltagit i projektet.

Projektet har hittills resulterat i fyra ton prima regnbågslax som sålts i butiker i Stockholmsområdet. Den har även tillagats av restaurangkockar som menar att den smakar bättre än annan odlad fisk och har bättre konsistens.

MER LÄSNING