Riktlinjer för hantering och frisläppande av bifångade småvalar i nät

Riktlinjerna i dokumentet är framtagna för att ge fiskeriförvaltare på alla nivåer, såväl som de som arbetar med fiske, för minska dödligheten hos valar som hamnat som bifångst. Bäst praxis-metodik beskriver hur man på ett säkert och humant sätt kan hantera mindre valar såsom tumlare och delfiner som oavsiktligt fastnat i fiskeredskap. Råden är avsedda att göra det möjligt för chefer och utbildare, såväl som alla som är involverade i fiskeripolitik eller förvaltning att förstå skälen och behovet av "bästa praxis", liksom vetenskapen bakom de rekommenderade metoderna.

Fyra sidor i dokumentet är speciellt framtagna för att lamineras och ha lättillgängligt ombord. Dessa sidor innehåller illustrationer och kortfattade beskrivningar om hur man ska och inte ska hantera en val som fastnat i nät.