Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Drygt 2 100 sälar ska skjutas för att skydda fisket

För att få ner skador inom det svenska yrkes- och fritidsfisket har Naturvårdsverket för andra året i rad beslutat om licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Jaktkvoten är lägre än förra året.

Naturvårdsverket ansvarar sedan 2022 för skydds- och licensjakt på säl, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Enligt Naturvårdsverket utgör sälarna en påtaglig skadebild mot fisket, de trasar sönder fiskeredskap och äter upp fisken. Sälar kan också skada känsliga fiskbestånd.

Under årets jakt får 1 500 gråsälar i Östersjön och 630 knubbsälar i Kattegatt och Skagerrak skjutas, vilket är en lägre kvot än förra året.

Det totala antalet gråsälar i Östersjön beräknas vara mellan 49 000 och 61 000, medan antalet knubbsälar i Kattegatt och Skagerrak beräknas till totalt cirka 20 400.

Skyddsjakt får bara användas för att begränsa lokala skador och bedrivs främst mot djur som orsakat särskild skada, medan licensjakt får ske över större områden och längre tid. I fjol var första året som licensjakt på knubbsäl beviljades efter ett regeringsbeslut året innan. Anledningen var växande sälpopulationer på flera håll i landet.

MER LÄSNING