Stärkt åtgärdsprogram för svensk havsmiljö

I Sverige genomförs en lång rad åtgärder för att komma till rätta med miljöproblem i havet. Denna rapport presenterar resultat och rekommendationer för stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet.

I Sverige genomförs en lång rad åtgärder för att komma till rätta med miljöproblem i havet. Denna rapport presenterar resultat och rekommendationer för att stärka uppföljning och utvärdering av det Svenska åtgärdsprogram för havsmiljön som följer av EU:s havsmiljödirektiv och den svenska havsmiljöförordningen. Det är viktigt att effekter av olika åtgärder utvärderas så att de kan optimeras eller korrigeras. Med rätt åtgärder ska man nå det övergripande målet om en god havsmiljö så snart och kostnadseffektivt som möjligt.