Tillståndet i Östersjön - Helcoms andra holistiska utvärdering 2011-2016

Helcoms stora utvärdering av Östersjön finns både som tryckt rapport och som websajt med nedladdningsbara figurer. Här presenteras de olika utmaningar Östersjön och dess olika artgrupper och ekosystem står inför, liksom vad de får för konsekvenser och hur de åtgärdas.