Bild
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Blåstången hotas av varmare hav

Klimatförändringarna kan få flera allvarliga konsekvenser för kustnära ekosystem och en art som är särskilt känslig är blåstången. Det visar en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Brunalgen blåstång är en nyckelart i kustnära ekosystem och bildar tångskogar som många andra arter är beroende av för sin överlevnad. Lägre salthalt, varmare och surare vatten gör blåstången skörare och mer aptitlig för snäckor och andra betare, visar avhandlingen.

– Mina viktigaste resultat är att algerna blir skörare när de får växa under framtida klimatförhållanden, och att deras kemiska försvar mot betare försämras. Sammantaget kan det leda till att tångskogarna blir försvagade och lättare slits sönder när det stormar. Det får konsekvenser för många organismer som är beroende av tången, säger Alexandra Kinnby, som skrivit avhandlingen.

Avhandlingen visar också att höjda vattentemperaturer försämrar blåstångens reproduktionsförmåga. Det är särskilt allvarligt i Östersjön, där tångens utbredning redan tidigare minskat på grund av föroreningar och övergödning.

– Klimatförändringar kommer så klart att påverka även andra arter och organismer, men om nyckelarter som blåstång påverkas mycket kan det få storskaliga konsekvenser för hela ekosystemen, säger Alexandra Kinnby.

MER LÄSNING