Bild
;
Tema: klimat Tema: i vår tjänst

Sjögräsängar viktigt skydd mot erosionen

Att bevara sjögräsängar kan ha stor betydelse för om vi ska kunna behålla vår kustlinje i framtiden. Sjögräsets rötter kan nämligen hejda stranderosionen med upp till 70 procent. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

När sjögräsängar försvinner från havsbotten drabbar det inte bara ekosystem och den biologiska mångfalden i havet. Även stranderosionen ökar, vilket kommer att bli ett allt större problem i takt med klimatförändringar och kraftigare stormar. Det gör det ännu viktigare att bevara de sjögräsängar som finns och även försöka återplantera sjögräs där det har försvunnit.

– Vi ser att de strandnära sjögräsängarna är värdefulla för att bromsa erosionen. Sedan tidigare vet vi att sjögräs långa bladverk fungerar som vågbrytare i vattnet men nu kan vi visa att rötterna håller fast sanddynerna som en sorts armering av sanden, säger Eduardo Infantes, marinbiolog vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien.

Sjögräs av arten ålgräs växer i stora ängar längs Sveriges kuster och räknas som några av våra allra viktigaste ekosystem, ändå har mycket av det försvunnit. Exempelvis har ålgräset minskat med över 60 procent i Bohuslän sedan 1980-talet, till följd av bland annat övergödning och fiske.

MER LÄSNING