Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: klimat

Havsplaneringen måste tänka på klimatet

Sedan några år finns ett digitalt verktyg, Symphony, som ska ge vägledning för prioriteringar och åtgärder av olika slag för myndigheter och andra som arbetar med havsplanering. Den nuvarande versionen tar dock inte hänsyn till framtidens klimat.

Nu har forskare i projektet ClimeMarine undersökt vad som händer när förväntade förändringar i temperatur och salthalt läggs in i verktyget.

– Det visade sig att de förväntade klimatförändringarna ökar på den totala miljöpåverkan med minst femtio procent, och i vissa områden ända upp till flera hundra procent, säger Per Jonsson, forskare vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Genom verktyget kan man se hur påverkan från klimatförändringarna varierar för olika områden.
– Där effekterna blir stora är det en tydlig signal om att man kan behöva minska andra störningar för att sänka den totala påverkan. I områden med värdefulla ålgräsängar kan man exempelvis överväga att dra om en båtled, säger Per Jonsson.

Det finns också områden där klimatpåverkan förväntas bli mindre, till exempel utanför Gotland där kallt bottenvatten strömmar upp och kyler ytvattnet. Sådana områden kan fungera som klimatrefuger där känsliga arter kan överleva. Dessa områden kan man överväga att skydda i marina reservat.

– Det vi presenterar i studien kan ses som kvalificerade gissningar utifrån den information vi har idag. Men helt klart måste effekterna av ett förändrat klimat in i havsplaneringen, säger Per Jonsson.

MER LÄSNING