Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: exploatering

Ålgräset skyddas i Göteborg

Göteborgs stad har nyligen beslutat att anlägga speciella skyddsområden för ålgräs. Ytterst glädjande eftersom närmare 80 procent av ålgräsängarna i södra Bohuslän har försvunnit sedan 1980-talet, säger forskare.

I dag är många ålgräsängar hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar. I Bohuslän har över 60 procent av ålgräset försvunnit sen 1980-talet och i exempelvis fjordområdet innanför Tjörn fortsätter förlusterna.

- Ålgräsängar är unika i havet på grund av sin förmåga att kunna växa på sand och lerbottnar. De förvandlar då en relativt livlös botten till en miljö med mycket hög biodiversitet och produktion av fisk och kräftdjur, säger Per Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Ängar av ålgräs finns på grunt vatten och fungerar som barnkammare till havsöring, ål och torsk. På gräsets yta växer också alger som är mat till flera ryggradslösa djur i ängens ekosystem. Dessutom binder det kol och bidrar på så vis till att dämpa växthuseffekten.

Exakt vilka områden som kommer omfattas av speciellt skydd blir upp till byggnadsnämnden att utreda. Sedan tidigare finns ett naturskyddsområde i Billdals skärgård och kring Amundön.

– Att bevara ålgräsängar är betydligt mer kostnadseffektivt än att förlora och sedan återskapa. Har man en ålgräsäng så ska man se till att den finns kvar. Utan ålgräs ingen fisk och ingen fiskeindustri, konstaterar politikern Emmyly Bönfors (C) i DN.

MER LÄSNING