Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: exploatering

Djuphavsbrytning - ett vansinnesprojekt?

Vansinne. Så beskriver Tom Arnbom, WWF, planerna på att utvinna mineraler från havsbottnarna genom djuphavsbrytning. Djuphaven är planetens sista oexploaterade områden, och effekterna för ekosystemen av brytning av mineraler och metaller är okända.

Djuphavsbottnarna är rika på eftertraktade mineraler och metaller, men är också världens minst utforskade ekosystem. Att bryta mineraler och metaller från havsbotten skulle inte bara vara skadligt för de sista oexploaterade områdena på planeten. Risken är stor att ekosystemen rubbas, vilket skulle äventyra jobb, matförsörjning och fiske.

Sveriges regering har sagt nej till djuphavsbrytning, medan Norge, Ryssland och Kanada planerar för denna form av utvinning. Tillsammans med många andra organisationer, politiker och forskare efterlyser nu WWF ett globalt moratorium för djuphavsbrytning till dess att de miljömässiga, sociala och ekonomiska riskerna kan förstås, alla andra alternativ till mineralutvinning är uttömda och djuphavsbrytning kan ske på sätt som inte bidrar till förlusten av biologisk mångfald.

MER LÄSNING