Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: engagera dig

Samla blåstång i fullmånens sken

Genom projektet Algforskarsommar kan du hjälpa forskarna att skaffa kunskap om vad som försiggår under havsytan. I årets upplaga finns en ny uppgift: Ta en strandpromenad i fullmånens sken och plocka grenar av blåstång.

Algforskarsommar är ett medborgarforskningsprojekt som startade 2021. Syftet är att med med hjälp av allmänheten samla in rapporter och jämförelsematerial från utvalda platser längs hela den svenska Östersjökusten från norr till söder.

En ny uppgift inför sommaren är att plocka och undersöka grenar av blåstång för att se när blåstången blir mogen. Vad forskarna hoppas kunna se är om blåstångens mognadsprocess påverkas av att det blir mildare vintrar och tidigare vårar.

Algforskarsommar anordnas av Stockholms universitet och kommer att pågå under flera år. Resultaten kommer att sammanställas och publiceras i en vetenskaplig artikel och i en populärvetenskaplig rapport.

MER LÄSNING