Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030 är ett unikt tillfälle att långsiktigt stärka internationella samarbeten, enas om gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap för forskning som skapar samhällsnytta.

Hållbara havsbaserade investeringar kan ge fem gånger större vinster än kostnaderna. För detta behövs helhetssyn, internationella samarbeten och olika typer av partnerskap inom främst fyra fokusområden: Ekosystembaserad förvaltning, innovation och digitalisering, data och modellering samt havsmedvetenhet.

Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI har haft i uppdrag av regeringen att bistå i planeringen av svenskt deltagande i FN:s årtionde genom att ge förslag till svenskt bidrag och presentera en plan för det fortsatta arbetet.

- De uppdrag som vi föreslår syftar till att skapa bättre förutsättningar för forskningen genom att till exempel tillgängliggöra data, skapa plattformar för testning och underlätta kunskapsutbyte med behovsägare. Årtiondet för havsforskning är en stor möjlighet att göra skillnad och ett hållbart nyttjande av havsresurser är inte bara en nödvändighet, det är samtidigt något som skapar ett stort värde för samhället säger John Tumpane som är avdelningschef på Formas.