Effekter av av statligt och lokalt förvaltade marina skyddade områden på ekosystemen i tropiska sjögräsängar och korallrev

Tropiska sjögräsängar och korallrev är några av de mest produktiva och artrika ekosystemen på jorden. Dessa ekosystem förser människor med ekosystemtjänster, såsom att skydda våra kuster från stormar, och förser också miljontals människor med fisk som är viktiga för deras livsuppehälle. Samtidigt hotas sjögräsängar och korallrev världen över av ökad mänsklig påverkan, främst överfiske, föroreningar och global uppvärmning.

Syftet med denna avhandling var att undersöka ekologiska effekter av statligt och lokalt förvaltade marina reservat på sjögräs, koraller och de fisksamhällen som lever i grunda tropiska havslandskap.

Baserat på undersökningarnas resultat dras tre slutsatser. För det första pekar resultaten på att marina reservat skyddar tropiska sjögräs på liknande sätt som koraller. Därför bör sjögräsängar, precis som korallrev, ingå i områden där marina reservat planeras.

För det andra, även om de nyligen inrättade lokalt förvaltade reservaten inte var lika effektiva som de äldre statligt förvaltade reservaten gynnade de både sjögräs- och korallsamhällen. Med tanke på att tidigare studier visar att lokalt förvaltade reservat också kan uppfylla socio-ekonomiska värden, till exempel traditioner, bestämmanderätt och engagemang i förvaltning, är de ett lovande komplement till statligt förvaltade marina reservat.

För det tredje, även om marina reservat är ett effektivt verktyg för att skydda sjögräs i mitten av lagunen och koraller på reven, verkar de inte kunna skydda de grunda sjögräsängarna. Detta belyser behovet av förbättrade förvaltningsstrategier och strategier av mer holistisk karaktär, till exempel integrerad kustzonförvaltning, där reglering av både fiskeaktiviteter och turism förekommer.