Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Från död botten till sprudlande liv

Den kraftigt förorenade Södra Varvsviken i Malmö ska ombildas till en grund, frisk vik. I stället för förorenade sediment ska bottnarna i framtiden vara täckta av ålgräsängar och annan växtlighet.

En gång i tiden var Södra Varvsviken i Malmö en grund vik, med ålgräs, blåstång, rödalger och mängder av fisk. Djupet var bara några meter, och gissningsvis utgjorde viken barnkammare för en mängd olika fiskarter. Men det var flera hundra år sedan.

Området har sedan dess exploaterats genom att grävas ut i vissa områden och fyllas igen i andra områden. Den verksamhet som pågått i hamnområdet har gjort att sedimenten i bottnarna idag är kraftigt förorenade. Allt liv är borta.

Nu påbörjas ett projekt med syfte att återskapa den friska havsmiljö som en gång fanns. De förorenade sedimenten ska täckas över av stenkross och lera. Ovanpå det ska det fyllas på med sand, block och sten. Djupet i hamnbassängen kommer att minskas från mellan sex och elva meter till maximalt fyra meter.

Förhoppningarna är stora att vattnet ska bli klarare, och att djur och växter ska komma tillbaka. Om det går som planerat kommer det gå att både bada och fiska i vattnet. Grunda, friska havsområden är bland de viktigaste havsmiljöerna för den biologiska mångfalden, men också en miljö som det råder brist på. Projektet i Malmö kan, om det faller väl ut, bli en förebild för restaurering av liknande områden längs den svenska kusten.

Det är Malmö stad som driver restaureringsprojektet, och till sin hjälp har man anlitad Michael Palmgren, verksamhetschef vid Marint kunskapscenter i Malmö.

MER LÄSNING