Bild
Bild: Mårten Erlandsson
;
Tema: biologisk mångfald

Unik torsk i Ålands hav

Torsk är en marin art anpassad för ett liv i salt vatten. Men för åtminstone vissa torskar behöver havet inte vara lika salt som man tidigare trott, det visar försök som gjorts på ålandstorsk; den välmående torsk som fortfarande simmar i Ålands hav.

Situationen för torsken i Östersjön är dyster och torskarna är magra, långsamväxande och drabbade av parasiter. Men det finns undantag. Ålands havs djupområden är unika för Östersjön, eftersom de är syrerika och har friska bottenmiljöer trots att stora områden är över 200 m djupa. Här lever fortfarande torskar som är stora, friska och snabbväxande.

Torsken i Ålands hav tycks alltså leva ett gott liv, men kan de också leka och föröka sig i området, trots att salthalten så här långt norrut i Östersjön är betydligt lägre än i de kända lekområdena längre söderut?

Den frågan ville forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet ta reda och samlade in rom och mjölke från torskar i Ålands hav för att undersöka hur salt vattnet måste vara för att äggen skulle befruktas och kläckas.

– Hos vissa individer har vi sett en lyckad befruktning och utveckling till larver ner till en salthalt på 9-10 promille. Det är lägre än tidigare känt, och om leken lyckas i den salthalten öppnar det upp nya områden i norra Östersjön där torsken skulle kunna reproducera sig, säger Ulf Bergström som är forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Men även om de här torskarna alltså tycks kunna reproducera sig i sötare vatten än man tidigare trott så verkar inte leken lyckas i just Ålands hav. Där är salthalten nämligen bara 7,5 promille.

- Eftersom torsken är storvuxen producerar den mycket rom och kan vara viktig för beståndet i Östersjön. Att en del individer dessutom har potential att leka i lägre salthalter gör den extra intressant för beståndet i Östersjön, där torsken lever i svåra förhållanden. Den här unika torsken måste vi vara rädda om, säger Ulf Bergström.

MER LÄSNING