Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Världens korallrev i akut fara

En ny global massblekning drabbar just nu världens korallrev, som är bland de känsligaste ekosystem vi har på jorden. Orsaken är de extrema temperaturerna runt om i världen och om uppvärmningen inte hejdas är det stor risk att korallreven snart går förlorade.

Det är USA:s myndighet för hav och atmosfär, NOAA, som rapporterar att korallreven för fjärde gången drabbats av massblekning på global nivå. Experter varnar också för att det kan bli den värsta massblekningen hittills.

 – När världshaven fortsätter att värmas upp, blir korallblekning mer frekvent och allvarlig. När dessa händelser är tillräckligt allvarliga eller långvariga, kan de orsaka koralldödlighet, säger Derek Manzello vid NOAA Coral Reef Watch program, i ett pressmeddelande.

 Korallblekning uppstår då de färgrika alger som lever i korallen försvinner på grund av förhöjda vattentemperaturer. Korallerna lever i symbios med dessa alger och är beroende av deras förmåga till fotosyntes. Koraller kan återhämta sig från en blekning, men det kräver att vattnet kyls ner tillräckligt snabbt efter en varm period. Idag ser vi tvärtom allt fler värmeböljor i havet, temperaturrekorden avlöser varandra och korallblekning blir allt vanligare.

FN:s klimatpanel IPCC har konstaterat att 70 procent av korallreven riskerar att dö om Parisavtalets 1,5-gradersmål inte nås. Vid över 2 graders uppvärmning riskerar 99 procent av dem att gå förlorade.

 

MER LÄSNING