Bild
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Marina värmeböljor oroar forskare

Haven blir varmare och det går fort. Under sommaren har forskare noterat extrema vattentemperaturer i Östersjön och antalet marina värmeböljor ökar snabbt även på Västkusten

27, 65 grader. Det är det nya värmerekord som uppmättes vid Åbo Akademis biologiska fältstation Husö på Åland i slutet av juni. Noteringen gjordes mitt i en så kallad marin värmebölja – under nio dagar var vattentemperaturen i snitt nästan fem grader högre än normalt.

Forskare har länge varnat för varmare hav och för att marina värmeböljor kommer att bli allt vanligare i spåren av klimatförändringarna. Långa perioder av höga vattentemperaturer innebär stora påfrestningar för de växter och djur som lever i havet. Det kan också förskjuta marina arters livsmiljöer och rubba havets ekosystem i grunden.
Östersjön är särskilt utsatt då det är ett så grunt hav, men även på Västkusten märks tydliga och dramatiska förändringar. En ny sammanställning vid Tjärnö marina laboratorium visar att antalet värmeböljor i havet utanför Bohuslän ökade med 60 procent mellan 1981 och 2013.

– Det var en chock att de blivit så frekventa nu, jag hade inte väntat mig att resultatet skulle vara så tydligt, säger Jonathan Havenhand, marinekolog vid Göteborgs universitet till SVT.

MER LÄSNING