Så fungerar havets väder

Havets väder består av vattenströmmar i form av virvlar, filament och spiraler som påverkar transporten av värme, salt och näringsämnen i havet. De sträcker sig över horisontella skalor på 10–100 kilometer och tidsskalor från dagar till månader. 

Dessa strukturer omfattar ett komplext system av koherenta virvlar (vilket innebär att de behåller sin form och struktur över tid och rum), filament och spiraler som påverkar transport av värme, salt och näringsämnen i havet.

I denna avhandling undersöker Arunraj Kondetharayil Soman dessa virvlar längs de storskaliga strömmarna i Nordatlanten med hjälp av olika metoder för att förstå bildningen och dynamiken hos virvlarna. Fokus är på Golfströmsregionen, Islandsbassängen, de Nordiska haven och den nyligen upptäckta djupa jetströmmen i kanalen mellan Färöarna och Shetlandsöarna, som transporterar kallt och tungt överflödsvatten söderut.

Resultaten i denna avhandling indikerar att förändringar i havets värmeinnehåll spelar en nyckelroll inte bara för vårt klimat, utan även för antalet virvlar på lågfrekventa tidsskalor på subtropiska, subpolära och även högre breddgrader. Detta kan ha betydande konsekvenser för det marina ekosystemet