Zooplankton responses to multiple threats within and across generations

Djurplankton i det fria vattnet är exponerade för flera olika typer av stress och hot samtidigt. Dels är de utsatta för predation, dels solens ultravioletta strålar, födobrist, miljögifter och temperaturstress. Trots vikten av förstå hur djurplankton reagerar på olika typer av stress samtidigt så saknas sådan kunskap i stor grad. I denna avhandling har man studerat hur hoppkräftor reagerar på predation i kombination med ultraviolett strålning, på individuell nivå och mellan generationer.

Resultaten visar att kräftdjuren anpassar sitt födosök efter närvaro av predatorer och ultraviolett strålning. De blir initialt stressade av ultraviolett strålning men vänjer sig och reagerar mindre på en andra exponering även om reproduktionen minskar jämfört med kontroller. Efter ungefär tre generationer så har de återfått en hög reproduktion.