Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Ett trålförbud som visat vägen

Bottentrålning bedrevs i fjorden Firth of Clyde i västra Skottland under nästan trettio år från 1980-talet. Det fick katastrofala effekter på ekosystemet. Men lokalbefolkningen tog tag i situationen, och fick efter många år av protester och kampanjer till slut igenom ett trålfiskeförbud i området. Sedan dess har den biologiska mångfalden bokstavligen blomstrat.

Bottentrålning är en vanlig och effektiv fiskemetod. Genom att släpa en trål över havsbotten skrapas botten ren från allt liv. Bottentrålarna är dessutom starkt selektiva, och fångar fisk över en viss storlek medan mindre fisk kan simma igenom maskorna.

Skadorna som bottentrålningen orsakar är kända, och förbud mot bottentrålning inom vissa skyddade områden diskuteras flitigt. Positiva effekter på ekosystemet av trålfiskestopp har också visats, bland annat i Öresund där trålfiske varit förbjudet i nästan nittio år.

Även i Storbritannien är bottentrålning en vanlig fiskemetod, och i fjorden Firth of Clyde på Skottlands västsida blev lokalbefolkningen uppmärksamma på den skada som bottentrålningen orsakade. De såg ekosystemet, och därigenom också fisket, kollapsa, och började driva kampanjer och protester mot denna form av fiske. Efter tretton år lyckades de få igenom ett trålfiskestopp i området. Samtidigt påbörjades olika forskningsprojekt och övervakning av området, för att effekterna av trålfiskestoppet skulle kunna studeras. Och de positiva effekterna lät inte vänta på sig.

Nu publiceras vetenskapliga studier som visar på den positiva effekt trålfiskeförbudet haft på det marina ekosystemet i området. Den biologiska mångfalden har ökat rejält, och kommersiellt viktiga arter såsom hummer och stor kammussla har ökat i både storlek, ålder och täthet. Men fallet med Firth of Clyde har också haft stora effekter på förvaltningen av liknande områden i hela Storbritannien. Enligt forskarna har bevarandeframgången i området erkänts internationellt och inspirerat till ökat engagemang hos lokala samhällen runt om i Storbritannien och på andra håll. Ett tydligt bevis för att framgångsrik marin naturvård börjar på hemmaplan, enligt de forskare som detaljstuderat fjorden.

MER LÄSNING