Bild
;
Tema: fiske

Finland trotsar fiskestopp i Bottenhavet – laxbestånd i fara

Trots det svaga beståndet av vildlax planerar Finland att fortsätta fiska lax i Bottenhavet, vilket bryter mot EU:s fiskestopp. Detta hotar bestånden i alla laxälvar i Norrbotten.

Sedan antalet vilda laxar har minskat kraftigt i svenska Östersjöälvar har ett fiskeförbud iförts för lax, vilket också är i linje med det Internationella havsfiskerådets, ICES, rekommendationer. Men Finland har kringgått beslutet och kommer att fortsätta fiska. Detta har skapat stor upprördhet bland såväl svenska fiskare som organisationer som jobbar med förvaltning av laxbestånden.

– Som man gör nu är egentligen att man obstruerar förvaltningssystemet, säger Dan Blomqvist, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Norrbotten till Norrländska Socialdemokraten.

Laxarna från Norrbottens älvar vandrar ner till Östersjön och sedan tillbaka norrut via Bottenhavet där Finland planerar sitt fortsatta fiske. Något som väckt stor irritation är att man i Finland valt att kalla fisket för ”vetenskapligt fiske”, med argumentet att det behövs uppdaterad information om i vilken älv laxarna hör hemma. Detta trots att ICES rekommendationer bygger på modeller, forskning och en stor mängd data som analyserats av närmare 300 forskare.

– Det är en lek med ord för att runda vetenskapliga råd. Vi har idag svaga och hotade bestånd som det nu kommer att fiskas på med svepskälet att det är ett vetenskapligt fiske, säger Thomas Johansson, ordförande i organisationen Östersjölaxälvar i Samverkan.

MER LÄSNING