Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk

Den här rapporten sammanställer nuvarande kunskapsläge när det gäller tekniska lösningar som ska minska oönskad fångst av broskfisk i fiskeredskap. Fokus ligger på tekniska lösningar som baseras på broskfiskarnas specifika sinnesorgan och beteenden, samt de fiskeredskap som används inom det svenska yrkesfisket.

Resultatet från litteraturstudien visar att det för närvarande inte finns någon generell teknisk lösning som skulle kunna användas för att minska mängden oönskad fångst av broskfisk i det svenska yrkesfisket. Den repellerande effekt på fisken som de tekniska lösningarna skulle skapa visade sig fungera endast för vissa arter eller under vissa förutsättningar. Den åtgärd som sannolikt skulle ge störst positiv effekt för broskfiskbestånden är därför istället ett utökat användande av rist i fisket med trål.