Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Supertrålare tar all lekströmming

Stora trålare har hela våren legat utanför inloppet till Stockholm. De fiskar dygnet runt på de stora stim av strömming som samlats där. Strömmingen är på väg in i skärgården för att leka. Nu höjer forskare och experter sina röster.

Om den strömming som är på väg in i skärgården fiskas upp är det osäkert om det kommer ny. Det är många som tror att strömmingen, liksom lax och många andra fiskar, återvänder till sin födelseplats för att leka. Om så är fallet finns det stora risker med detta intensiva fiske på ett helt lekbestånd.

– Vi vet att det finns flera genetisk distinkta bestånd av strömming i Östersjön, säger Linda Laikre, som arbetar med populationsgenetik på Stockholms universitet. Däremot är det ännu inte klarlagt hur många olika lekbestånd som finns i Östersjön.

Förvaltningen hanterar fortfarande all strömming i Östersjön som ett bestånd och bestämmer bara hur mycket som totalt får tas ut, och när.

– De nya stora trålarna fiskar mer intensivt och inom mindre områden än vad man gjorde förr då båtarna var mindre och mer utspridda, säger Henrik C Andersson som är länsfiskekonsulent i Stockholm. Då blir det också mycket skadligare för strömmingsbeståndet.

– Frågan är om vi kan riskera att vänta på tydliga bevis, säger fiskforskaren Henrik Svedäng. Om vi fortsätter fiska hårt och det visar sig vara lokala lekbestånd så riskerar vi att förlora strömmingen i Stockholms skärgård. De ekologiska konsekvenserna av det kommer att bli omfattande.

MER LÄSNING