Bild
;
Tema: vårt ansvar

Jättereservat bildas i Stilla havet

Det behövs handling, inte ord. Så kommenterade Ecuadors president beslutet att bilda ett jättereservat i Stilla havet. Det är länderna Colombia, Costa Rica, Ecuador och Panama som gemensamt ska skydda ett område större än Sverige mot fiske. Beslutet annonserades vid klimatmötet COP26.

Området som ska skyddas från fiske är ett av världens mest artrika områden, och är också en av världens viktigaste flyttvägar för havssköldpaddor, valar, hajar och rockor. Genom att sammanbinda redan befintliga reservat hoppas man kunna skydda många utrotningshotade arter.

Beslutet är resultatet av närmare ett halvårs diskussioner länderna emellan, där även fiskenäringen deltagit. Det tror man kommer att underlätta implementeringen av fiskeförbudet i området. Många ser detta som ett viktigt steg mot målet att skydda 30 procent av världens hav till år 2030.

MER LÄSNING