Bild
Bild: Denys Barabanov/Unsplash
;
Tema: vårt ansvar

Storsatsning på havsmiljön

Regeringen beslutade i förra veckan om en storsatsning på havsmiljön. Ett tio år långt nationellt forskningsprogram ska sätta fokus på hur vi tar hand om våra havs- och vattenmiljöer ur ett ekosystemperspektiv.

Det är forskningsrådet Formas som fått uppdraget att inrätta forskningsprogrammet. Programmet ska bidra till ett effektivt och strategiskt sätt att planera, använda och sköta om våra akvatiska ekosystem. Här behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv med innovationer, samarbeten samt ökad kunskap för att hitta rätt lösningar, menar regeringen.

– Rent vatten är en livsnödvändig men starkt hotad resurs. Forskningsområdet hav och vatten är underfinansierat och fragmentiserat i dagsläget. Det nya programmet kommer att bidra till såväl ökad samverkan som ökad samhällspåverkan, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Programmet kommer att komplettera övriga nationella forskningsprogram om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande. Det kopplar även till EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt till FN:s årtionde för havsforskning som inleds i år.

MER LÄSNING