Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Tusentals områden i Europa förorenade med PFAS

En mängd europeiska tidningar har publicerat resultatet från en månadslång gemensam granskning, "The Forever Pollution Project", om evighetskemikalierna som tillsammans kallas PFAS.

Undersökningen samlar alla 17 000 kända platser i Europa som är förorenade med PFAS på en karta, och avslöjar ytterligare 22 000 platser som troligen också är förorenade av denna hälsofarliga kemikaliegrupp som består av ca 10000 ämnen. De mest kända är PFOS och PFOA.

Speciellt för PFAS är att de inte finns naturligt i miljön, att alla är producerade av människor och att de i princip inte bryts ner i naturen. Istället ackumuleras de i ständigt högre halter och kan numera hittas över hela jorden, till och med i regnvatten.

MER LÄSNING