Bild
Bild: Per Bj?rkdahl
;
Tema: farliga ämnen

Läkemedelsrester

Att kunna ta antibiotika mot diverse sjukdomar är något som vi är vana vid i Sverige. Men vad händer med resterna av medicinen som inte bryts ned i din kropp? Rester av läkemedel som kroppen inte tar upp åker ut med avloppsvattnet. Väl vid reningsverken så är det svårt att rena och få bort läkemedlen. Det påverkar både vattnet vi dricker, och miljön för djur och växter.

Rester från djur och människor

Läkemedel lämnar kroppen via urin och avföring hos både djur och människor. Läkemedelsresterna från djuren kommer ut i miljön direkt på exempelvis åkrar- och betesmarker, och från människor via avlopp och reningsverk. En bristande hantering av kasserade läkemedel, läkemedelsdumpning och slam från reningsverk är även några källor. I produktionen av läkemedel händer det också att vissa ämnen släpps ut oavsiktligt.

Gjorda för att bli kvar

Ett av de största problemen med läkemedelsrester är att de är stresståliga. De är bland annat framtagna för att klara av de sura pH-värdena i magsäcken och kan inte heller inte brytas ned på ett snabbt och effektivt sätt i miljön.

Läkemedelsrester i miljön kan påverka djurlivet, men i vilken omfattning och exakt hur det sker är inte helt klarlagt. Något vi vet är att hormonbaserade läkemedel kan påverka reproduktionen hos bland annat fiskar, antidepressiva läkemedel kan påverka fisk m.m. Läkemedelsresterna kan även bidra till antibiotikaresistenta bakterier, som upptäckts mer och mer i vattendrag nära avloppsreningsverk. Forskare har även hittat små mängder läkemedel i dricksvatten.

Släng inte läkemedel

Det finns flera saker man kan göra för att motverka läkemedelsrester, både som enskild individ och även som beslutsfattare. Ny forskning om rening av läkemedelsrester i avloppsreningsverk med hjälp av så kallad ozonoxidation har visat sig framgångsrik, men hittills är det endast ett fåtal kommuner som har aktiv rening av läkemedel i sina reningsverk.

På ett personligt plan kan man undvika att använda läkemedel om de inte verkligen behövs och förstås lämna in överblivna läkemedel på Apoteket. Även själva förpackningen kan vara farlig eftersom den innehåller en mindre mängd läkemedel.

Behövs lagar som reglerar

I nuläget finns det inte några lagar som reglerar reningsverkens hantering av läkemedelsrester. Eftersom det inte finns någon lag som kräver läkemedelsrening så avstår många reningsverk att göra detta. Det är helt enkelt för dyrt. För att ändra på detta krävs antingen en lagändring som tvingar reningsverk att rena bort läkemedel, eller mer forskning som kan bidra till att reningsprocessen blir billigare.

Läs mer om läkemedelsrester

Läkemedelsverket – om deras miljöarbeteSvenskt vatten om läkemedel i miljön och reningsverkHavs- och vattenmyndigheten om läkemedel i vattenmiljön Svenskt vatten om läkemedelsrester i dricksvatten Tekniska verken Linköping om rening av läkemedelsresterRapport: Aktiv läkemedelsrening i Tierp

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING