Bild: Per Bj?rkdahl

Läkemedelsrester

Att kunna ta antibiotika mot diverse sjukdomar är något som vi är vana vid i Sverige. Men vad händer med resterna av medicinen som inte bryts ned i din kropp? Delar av läkemedlet som kroppen inte tar upp åker ut med avloppsvattnet. Väl vid reningsverken så är det svårt att rena och få bort läkemedlen. Det påverkar både vattnet vi dricker, och miljön för djur och växter.

Källor

Läkemedel lämnar kroppen via urin och avföring från både djur och människor. Läkemedelsresterna från djuren kommer ut i miljön direkt på exempelvis åkrar- och betesmarker, och från människor via avlopp och reningsverk. En bristande hantering av kasserade läkemedel, läkemedelsdumpning och slam från reningsverk är även några källor. I produktionen av läkemedel så kan vissa substanser också släppas ut.

Problem

Ett av de största problemen med läkemedelsrester är att de är stresståliga. De är designade för att klara av de sura pH-värdena i magsäcken. De kan alltså inte brytas ned på ett snabbt och effektivt sätt i miljön.

Läkemedelsrester i miljön påverkar djur negativt, samtidigt vet vi extremt lite om hur olika läkemedel påverkar människor, växter och djur. Något vi vet är att hormonbaserade läkemedel kan påverka reproduktionen hos bland annat fiskar. Läkemedelsresterna kan även bidra till antibiotikaresistenta bakterier, som upptäckts mer och mer i vattendrag nära avloppsreningsverk. Forskare har även hittat små mängder läkemedel i dricksvatten.

Åtgärder

Det finns flera saker man kan göra för att motverka läkemedelsrester, dels på individ- men även på statlig nivå. Ny forskning om rening av läkemedelsrester med hjälp av så kallad ozonoxidation har visat sig vara fruktsamma, där man vid årsskiftet 2015-2016 slutfört storskaliga experiment med metoden. Det är dock fortfarande en väldigt dyr process.

Sedan kan man på individnivå använda läkemedel i mindre utsträckning, och lämna in överblivna läkemedel på rätt ställe. Även själva förpackningen för läkemedlen kan vara farliga, eftersom de innehåller en mindre mängd läkemedel.

Lagar

I nuläget finns det inte några lagar som gäller reningsverkens hantering av läkemedelsrester. Eftersom det inte finns någon lag som kräver läkemedelsrening så avstår många reningsverk att göra detta. Det skulle helt enkelt blivit för dyrt.

Antingen en lagändring som tvingar reningsverk att rena från läkemedel, eller mer forskning som bidrar till att processen blir billigare, skulle kunna vara ett steg framåt att motverka läkemedelsrester i miljön.

Dessutom är dumpning av läkemedel ett problem. Vid produktionen av läkemedel kan företagen dumpa läkemedel i naturen. De stora mängderna läkemedel kommer att skada en större del av området. En striktare lag eller bättre kontrollering av företagen skulle kunna bidra till minskade utsläpp.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING