Bild
;
Tema: farliga ämnen

Miljögifter på åtta kilometers djup

På åtta kilometers djup i Atacamagraven i Stilla havet har miljögiftet PCB hittats. De höga koncentrationerna förvånar forskarna. 

Forskare har undersökt bottenslam från Atacama-graven utanför Perus och Chiles kust, och i alla prover som analyserats har miljögiftet PCB hittats. De högsta koncentrationerna av PCB hittades på de allra djupaste delarna av graven, på hela åtta kilometers djup.

De höga koncentrationerna förklaras av att havet ovanför är relativt produktivt. En stor mängd plankton finns i ytvattnet, och dessa plankton sjunker ner till bottnarna när de dör. Det organiska kolet som planktonen består av bryts ner, antingen på vägen ner eller när de nått bottnarna. PCB, däremot, är långlivat och ansamlas därför i bottensedimenten.

PCB användes i stora mängder från 1930-talet till 1970-talet. Det förbjöds i mitten av 1970-talet. Trots det finns PCB fortfarande kvar och cirkulerar i miljön.

MER LÄSNING