Så påverkas djurplankton av kemiska "giftcocktails"

I den här avhandlingen undersöks hur kemikalier som hamnar i havet påverkar marina djurplanktonsamhällen. Särskilt fokus ligger på olika kemikaliers "blandningseffekter" eller "cocktaileffekter". 

Kemikalier har en viktig roll i vårt samhälle och kan användas som ingredienser i till exempel hushållsprodukter, bekämpningsmedel och läkemedel, men också förekomma naturligt i bränslen som används i bilar eller fartyg. Dessa kemikalier kan hamna i havet och påverka marina organismer negativt, särskilt när de bildar blandningar med större effekter än enskilda kemikalier var för sig, vilket kallas "cocktaileffekt" eller ”blandningseffekt”.

I denna avhandling studeras vilka effekter miljögifterna har på marina djurplanktonsamhällen. Resultaten visar de koncentrationer som finns i den marina miljön orsakar effekter på djurplanktonens biologiska mångfald och på deras förmåga att äta och föröka sig. Studierna visar också att det är ett fåtal miljögifter i varje blandning som orsakar giftigheten.

Resultaten ger en bredare förståelse för hur miljögifter påverkar marina djurplankton i deras naturliga miljö och visar oroande effekter av miljögifter i kustnära miljöer nära industrier och från fartyg med avgasreningssystem.