Bild
Bild: Tore Hagman
;
Tema: biologisk mångfald Tema: engagera dig

Nordiska väsen i ny utställning om biologisk mångfald

Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I anslutning guidas besökare till kunskap om de verkliga miljöer som olika vattenväsen är kopplade till.

Fotoutställningen ”Nordiska väsen – Rödlistan” visas på Baltic Sea Science Centers terrass och är framtagen av Linnéa Jägrud, yrkesverksam biolog och författare, och den prisbelönte fotografen Tore Hagman, i samarbete med SLU och Skansen. En del av utställningen finns även inne i Östersjöhuset och i anslutning till samarbetet har SLU tagit fram en virtuell rundtur där man bland annat får kliva in i ålens och blåstångens livsmiljöer och lära sig mer om betade strandängar.

– Vi hoppas att utställningen om väsen väcker intresse och nyfikenhet. Vår drivkraft har varit att förvalta det engagemang som skapas och visa på aktiviteter där besökare får lära sig om Östersjöns utmaningar, medan de aktivt kan delta i praktisk naturvård. På så vis kan vi skapa en närhet till svåra ämnen som miljögifter eller hotade arter, utan att väcka rädsla eller distansering, säger Elin Dahlgren, koordinator för SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center, Skansen.

MER LÄSNING