Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: havsforskning

Invasiva arter i fokus bland nya forskningsprojekt

Sex nya forskningsprojekt får dela på drygt 22 miljoner kronor för att stärka kunskapen kring och hanteringen av invasiva vattenarter. Det är forskningsrådet Formas och Naturvårdsverket som finansierar projekten under en treårsperiod.

En art räknas som främmande och invasiv när den, genom mänsklig inverkan, flyttats från sin naturliga miljö till ett nytt utbredningsområde och därefter konkurrerar ut områdets naturliga arter, hotar den biologiska mångfalden och hela ekosystem.

Just i vattenmiljöer är det extremt svårt att bli av med en främmande art som etablerat sig. Kunskap om hur arterna sprids och förebyggande åtgärder för att förhindra det är därför av största vikt. Spridning av invasiva arter i vatten sker till stor del på grund av den globala sjöfarten, men också oavsiktligt av fritidsfiskare och småbåtsägare.

Bland de sex forskningsprojekt som nu beviljats medel märks innovativa åtgärdsförslag mot Stillahavsostronet och bäckrödingen. Två projekt ska även fokusera på att få bukt med den svartmunnade smörbulten, då man bland annat ska undersöka om rovdjur som torsk och ål kan begränsa utbredningen på Västkusten.

MER LÄSNING