100 miljoner år av makroevolution hos hajar: En djupdykning i tändernas utseende och mångfald

Tack vare omfattande, detaljerade uppgifter från 100 miljoner år gamla fossil av hajtänder och fram till idag, har doktoranden Mohamad Bassi lyckats rekonstruera och förstå den historiska artdynamiken mellan två stora hajgrupper. Resultaten presenteras i en avhandling som visar att tidigare kunskap om hajars utseende och biodiversitet varit ofullständig.

Idag finns 15 arter så kallade makrillhajar, dit bland annat vithajen räknas, medan det finns över 290 arter markhajar, däribland tigerhajar. Studierna av de forna marina ekosystemen visar att för cirka 70 miljoner år sedan var det istället tvärtom. Makrillhajarna dominerade, både i antal arter och storlek.

Varför utvecklingen sedan vände och bäddade för markhajarnas framfart är fortfarande svårt att säkert säga, men troligen har konkurrens och klimatförändringar spelat en roll i denna process. Evolutionen hos de riktigt stora hajarterna (makrillhajarna) har gradvis stagnerat när deras habitat förändrades, då inlandshaven drog sig tillbaka för många miljoner år sedan. Många arter makrillhajar dog också ut på grund av att de specialiserat sig på en viss sorts föda, när den födan försvann på grund av miljöförändringar försvann även hajarna. Markhajarna är mer generalister när det gäller valet av föda, något som syns även idag, och som gynnat denna grupp genom tiderna.