Bild
Bild: Håkan Wickström
;
Tema: så funkar havet Tema: livsmiljöer

Fascinerande upptäckt om ålens ursprung

Alla ålar från Europa och Nordamerika tillhör en enda gemensam population. Det har en grupp svenska forskare upptäckt och kan därmed lägga en ny pusselbit till ålens hemlighetsfulla liv.

Det var genom att jämföra hela arvsmassan hos ålar från olika delar av Europa och Nordafrika som forskarna kunde göra sitt fynd.

– När vi jämför ålar från olika områden hittar vi inga som helst skillnader i frekvensen av genvarianter. Trots att vi kartlagt hela arvsmassan kan vi därför inte avgöra om en ål är fångad i Nordnorge eller i en flod i Nordafrika, säger Erik Enbody, post doc vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, och delad försteförfattare till studien.

Att ålen lyckats anpassa sig till så vitt skilda miljöförhållanden beror alltså inte på genetisk anpassning som brukar vara fallet hos många arter med stort utbredningsområde. Istället förklaras med så kallad fenotypisk plasticitet, vilket innebär en att en individ har förmågan att variera sina egenskaper som ett svar på olika miljöförhållanden.

– Ålen uppvisar en häpnadsväckande fenotypisk plasticitet och genomgår flera metamorfoser under sin livscykel säger Håkan Wickström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och medförfattare till studien.

Artikelförfattarna känner inte till något annat exempel där en fisk eller annat ryggradsdjur som lever under vitt skilda miljöförhållanden helt saknar genetiska skillnader mellan geografiska områden.

MER LÄSNING