Analyser av exceptionellt välbevarade djurfossiler

De flesta fossiler består av skal eller skelett och endast ett fåtal har även bevarade mjukdelar. I denna avhandling analyseras ett urval av fossiler som representerar olika typer av exceptionell bevarande med hjälp av en multi-proxy-metod som inkluderar mikroskopiska, tomografiska och molekylära tekniker.

Materialet omfattar flera olika djurgrupper, de flesta insamlade från områden i nordvästra Jylland, Danmark. Sammantaget belyser resultaten mångfalden av information som kan erhållas från exceptionellt bevarade djurfossiler, inklusive nya aspekter av fylogeni, färgmekanismer och deras funktioner, såväl som insikter i hur organiskt material bevaras och bryts ner efter döden.