Bild
Bild: MostPhotos
;
Tema: så funkar havet

Gradvis förändring av djurlivet för 129 miljoner år sedan

Det är inte bara stora naturkatastrofer som förändrat livet i havet under jordens långa historia. För 129 miljoner år sedan skedde en mer gradvis förändring som ledde till långtgående förändringar i den marina faunan.

Stora vulkanutbrott, asteorider och kometer som träffar jorden eller andra dramatiska händelser har länge ansetts vara förklaringen till massutrotning och drastiska ändringar i djurlivet i haven som man vet har skett i planeten jordens långa historia. Men förändringar verkar inte enbart ha orsakats av dessa stora katastrofer. Sett över de senaste 500 miljoner åren har även gradvisa förändringar skett, som i vissa fall haft lika stora effekter som de mer kända katastroferna.

Genom att kombinera paleobiologi och nätverksvetenskap har forskare från Umeå universitet tillsammans med amerikanska forskare påvisat fyra perioder med specifikt djurliv. Mellan tre av dessa har det skett snabba, dramatiska övergångar, troligen orsakade av någon form av naturkatastrof. Men den fjärde stora förändringen verkar istället ha varit mer gradvis, vilket var en överraskning för forskarna. Den gradvisa förändringen skedde för 129 miljoner år sedan.

MER LÄSNING