Bild
Tema: så funkar havet Tema: klimat

Istäckt hav

Vinter betyder snö, kyla och is. Även haven fryser till is, åtminstone i de nordligaste delarna av Östersjön. Isen kan ta sig olika former och strukturer, och har olika karaktär i våra havsområden. Isen i sig kan bestå av ett eget litet ekosystem, med mikroskopiska djur och växter som lever i isens porer. Isen kan vara ett bekymmer för vissa växter och djur, medan den kan vara helt livsnödvändigt för andra. Isvintern 2021/2022 har gjort en rivstart.

SMHI rapporterar om att isvintern 2021/2022 har gjort en rivstart. Redan i oktober började vikarna i norra Bottenviken att täckas av is. Isen har fortsatt att växa till, och det kyliga vädret gör att troligtvis kommer att bli en snabb isläggning i Bottenviken, Norra Kvarken och norra Bottenhavet.

Vinterns första is. Holmsund, södra Bottenviken.

Att Bottenviken täcks av is är inte ovanligt. Även under lindriga isvintrar så täcks i stort sett hela Bottenviken av is. Normala isvintrar ligger isen ända ner till Ålands hav och längs kusterna längs hela ostkusten. Under det som kallas svåra isvintrar kan hela Östersjön och Västerhavet täckas av is.

De svenska isbrytarna ligger på rad, beredda att bistå sjöfarten när havet är istäckt. Foto: Sjöfartsverket.

Isen kan vara av olika karaktär, och den intresserade känner säkert igen begrepp som nyis, drivis och packis från SMHI:s israpporter. Inte lika känt är pannkaksis, tallriksis och stampis, fenomen som formas av olika temperaturer, vindar och salthalter i vattnet.

I is som bildas av bräckt eller salt vatten bildas porer med vatten, och där lever mikroskopiska djur och växter. Ofta är det fråga om växtplankton som specialiserat sig på livet i isen. Detta lilla ekosystem kan ses som färgade stråk i isen under vårvintern. Många större djur är också på olika sätt beroende av is. Ett vanligt exempel är vikaresälen, som behöver isgrottor ute till havs för att kunna föda sina ungar på ett säkert sätt. Om isarna försvinner måste de söka sig närmare land, vilket gör dem mycket mer utsatta för rovdjur.

Vikaresäl, en djurart som hotas av klimatfärändringar eftersom den är beroende av is för att föda sina ungar. Foto: C Moraeus/Azote.

I klimatförändringarnas spår försvinner isar världen över. Det gäller isarna vid våra poler, men även isar i andra delar av världen. Istäcket blir mindre och isarna ligger under kortare tid nu än tidigare. Om utvecklingen inte hejdas kommer detta att få enorma konsekvenser för livet i havet.

LÄS MER OM IS
Rivstart på isvintern
Isförhållanden i Östersjön
Olika typer av is till havs

MER LÄSNING