Klimat i förändring

Klimatförändringen påverkar förstås även haven. Vi kan vänta oss varmare vattentemperaturer, smältande isar och högre havsnivåer. Dessutom förändrade salthalter, försurat vatten och mer utbredd syrebrist.
Allt detta påverkar förstås de djur och växter som lever i haven, men även oss. Haven är viktigare för planeten jorden än vi kanske förstår.

Klimatet har alltid varierat, och perioder med varmare klimat har varvats med kallare tider. Det stora problemet nu är att förändringen är så extrem, och sker så snabbt att ekosystemen med växter och djur inte hinner anpassa sig.

Haven blir varmare

Mer än 90 procent av uppvärmningen sedan 1970 har tagits upp av haven. Eftersom de är så enormt stora och djupa, har temperaturen ändå bara ökat lite grann. Den här förmågan att lagra värme gör att haven har en central roll för att stabilisera klimatet. Men innebär också att den lagrade värmeenergin kommer att fortsätta värma upp vår planet under lång tid.

Havens isar smälter

Den arktiska isen som täcker havet runt Nordpolen smälter allt snabbare. Mer is smälter bort under sommaren och mindre is bildas på vintern. Området som är täckt av is året runt blir allt mindre och tunnare. Det är stor risk att all is i Arktis kommer att vara borta innan år 2100.

En vit is reflekterar solljuset, men en mörk havsyta tar upp solenergi. Det gör att processen går allt snabbare. Eftersom Arktis på många sätt fungerar som planetens kylskåp, är det många forskare som är oroliga för hur resten av jorden kommer att påverkas när all isen är borta.

Havsnivån stiger

När temperaturen stiger smälter både polarisar och glaciärer i ökad utsträckning. Stora mängder vatten är bundna i isarna, så det leder till att havsnivån stiger. Vattnets volym ökar också när det blir varmare.

Havsnivån har stigit med drygt 20 cm sedan 1880, och det går allt snabbare. Enligt IPCCs rapport från 2019 kan havsnivån stiga med så mycket som en meter under det här århundradet. Vid stormar och extremväder får detta dramatiska konsekvenser, eftersom översvämningar blir allt värre och vanligare.

Havets salthalt påverkas

Klimatförändringen kommer att påverka salthalten i haven. I områden nära ekvatorn, där avdunstningen är hög, kommer salthalten i ytvattnet att öka. I områden närmare polerna, exempelvis i våra svenska hav, kommer salthalten att sjunka. Det beror på att nederbörden och utströmningen av sötvatten till haven kommer att öka, och att isar kring polerna smälter.

Förändringar i salthalt och temperatur gör att skiktningen av havsvattnet i djupled förstärks. Skiktningen förhindrar omblandning av vattnet, och kan exempelvis leda till ökad brist på syre.

Haven blir surare

Haven har tagit upp närmare hälften av all den koldioxid som vi släppt ut i atmosfären. Tyvärr omvandlas den koldioxiden till kolsyra, vilket gör vattnet surare. Eftersom kolsyra löser upp kalk kan det bli besvärligt för till exempel skaldjur och koraller som behöver kalk till sina skal och skelett.

Den biologiska mångfalden minskar

Alla dessa effekter av klimatförändringen ger förstås en stor påverkan på havens djur och växter. Känsliga arter och ekosystem far illa, eller dör. Isbjörnar och korallrev har fått mycket uppmärksamhet, men många fler har det redan väldigt besvärligt.

Den biologiska mångfalden minskar, och det gör faktiskt att klimateffekterna blir värre. Friska ekosystem, som mangroveskogar och sjögräsängar, lagrar mycket kol. Därför är det viktigt även för klimatet att vi bevarar och återställer naturliga havsmiljöer.

Klimatförändringar i haven runt Sverige

Haven runt Sverige blir varmare i en takt som är ungefär dubbelt så snabb som den för världshaven i genomsnitt. Man kan redan se exempel på både ökande och minskande utbredningar av djur och växter i våra havsområden.

Värmeböljor i havet har blivit både vanligare och värre. Under den varma sommaren 2018 uppmättes rekordtemperaturen 21 grader på 30 meters djup i Östersjön. Sådana temperaturer i djupvattnet gör att många arter, som sjögräsängar och musslor, dör direkt.
Vikaresälen som finns i Bottniska viken och föder sina ungar på isen får det svårt när vintrarna blir mildare.

Förändringar i salthalt och temperatur gör att skiktningen av havsvattnet i djupled förstärks. Skiktningen förhindrar omblandning av vattnet, och leder till större problem med syrebrist. Försurning är däremot ännu inte ett stort problem i våra havsområden.

En effekt som redan märks i våra hav är att vattnet blir brunare av organiskt kol som härstammar från skog och våtmarker. Brunifieringen blir tydligare längre norrut. Höjningen av havsnivån kommer däremot att vara tydligare i södra Sverige. I de norra delarna kompenserar landhöjningen för den högre havsytan.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Viktiga källor till denna sida är rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC och information från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING