Bild
;
Tema: klimat

Havet slog värmerekord varje dag

När Världsmeteorologiska organisationen summerar år 2023 är det många dystra rekord som har slagits. Havet har globalt sett slagit värmerekord varje dag det senaste året.

Förra året var det varmaste året på jorden sedan mätningarna började. Den globala medeltemperaturen låg ungefär 1,45 grader högre än under förindustriell tid.

– Aldrig har vi varit så nära – om än på tillfällig basis för tillfället – den nedre gränsen på 1,5 grader i Parisavtalet, säger WMO:s generalsekreterare Celeste Saulo.

Den främsta orsaken till värmerekorden är klimatförändringarna, som förstärktes av väderfenomenet El Niño.

Det som oroar forskarna allra mest är värmen i havet, där den globala yttemperaturen varje dag sedan förra våren har varit den varmaste som uppmätts just det datumet. I slutet av 2023 låg temperaturen i Nordatlanten så mycket som 3 grader över medel. I spåren av uppvärmningen har det även slagits rekord för både avsmältningen av havsisar och höjningen av havsnivån.

– För många som följer utvecklingen i haven noga så är det vi ser chockerande. Rekord slås på löpande band med mycket stora marginaler. Det har blivit mycket värre än förväntat. Det finns heller ännu ingen vetenskaplig förklaring till varför det har blivit så här illa, säger Ola Kalén, oceanograf vid SMHI.

MER LÄSNING