Bild
Bild: Kat Kellner / CC BY 2.0
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Späckhuggare jagar i nya vatten

Klimatförändringarna öppnar nya områden för späckhuggare att jaga i. I Arktiska vatten har späckhuggare observerats under en längre tid under året, eftersom vattnen inte varit isbelagda i samma utsträckning som tidigare. Denna förändring förväntas kunna leda till en obalans i ekosystemet.

Späckhuggare är intelligenta rovdjur som ofta jagar i flock för att kunna döda stora byten. De förflyttar sig över stora områden, och är beroende av öppet vatten för att kunna andas. När den isbelagda perioden blir kortare blir det möjligt för späckhuggarna att jaga i nya områden och under längre tider på året.

Späckhuggarens förändrade beteende kan tänkas påverka populationer av dess bytesdjur. Isbjörnar och sälar, som annars har kunnat ta skydd i isen, kan tänkas drabbas av en ökad predation av späckhuggare. Även grönlandsvalen, vars population i norra Atlanten håller på att återhämta sig efter att ha varit nära utrotning, kommer troligtvis att påverkas negativt av späckhuggarnas utökade jakt.

MER LÄSNING