Bild
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Läckage av metan från Östersjöns djupaste bottnar

Under en expedition till de djupaste delarna av Östersjön upptäckte forskare ett stort område med utsläpp av metan från bottensedimenten.

Området med metanutsläpp är ungefär 20 kvadratkilometer stort och ligger på 400 meters djup i Landsortsdjupet sydost om Nynäshamn. Utsläppet hittades av forskare från Linnéuniversitetet och Stockholms universitet, som berättar att det är ovanligt med metanutsläpp från så pass djupa bottnar.

– Vi vet att det kan bubbla ut metangas från grunda kustnära havsbottnar i Östersjön, men jag har aldrig sett en så intensiv bubbelavgång tidigare och definitivt inte från ett så djupt område, säger Christian Stranne från Stockholms universitet.

Förutom att det var en ovanligt kraftig gasutveckling i området så steg även metanbubblorna högre upp mot ytan än vad forskarna hade förväntat sig.

– På de djup som vi jobbar med här kan man förvänta sig att metanbubblorna når som högst kanske 150–200 meter från havsbottnen. Metanet i bubblorna löses upp i havet och därför minskar de oftast successivt i storlek när de stiger mot havsytan, berättar Marcelo Ketzer från Linnéuniversitetet.

Under den här expeditionen såg man däremot bubblor stiga minst 370 meter från botten. Orsaken till det kan vara att bubblorna är ovanligt stora, men forskarna är mer inne på en annan teori.

 – Vi tror snarare att det är kopplat till de syrefria förhållandena i Östersjöns djupvatten. Om det inte finns syre så kan halterna av löst metan i havet bli relativt höga, vilket i sin tur leder till att bubblorna inte tappar metan lika snabbt. Bubblorna hålls alltså mer intakta i den här miljön vilket betyder att metantransporten mot havsytan blir mer effektiv. Det är en hypotes som vi just nu undersöker och om den visar sig vara korrekt kan det få konsekvenser – om syreförhållandena i Östersjön försämras ytterligare skulle det sannolikt leda till en större transport av metan från de djupare delarna av Östersjön, men det återstår att undersöka hur mycket som eventuellt läcker ut i atmosfären, säger Christian Stranne.

Metan är en gas som har större klimatpåverkan än koldioxid. Men även om en del av metangasen från det här läckaget skulle ta sig upp till ytan och ut i atmosfären så tror Christian Stranne inte att det kommer att ha någon större inverkan på klimatet.

– Jag tror inte att det finns någon anledning att vara jätteorolig över det här. Det kan bli intressant om det visar sig att det finns ett stort antal andra liknande områden där det också bubblar, säger Christian Stranne till Sveriges Radio.

MER LÄSNING