Bild
;
Tema: så mår haven

Äntligen! Nu tar sig ålgräset

Under flera år har Göteborgs Hamn försökt återplantera ålgräs i skärgården, med nedslående resultat. Men nu har provplanteringarna äntligen tagit sig och projektet ska skalas upp.

Ålgräsängar myllrar av liv och är viktiga livsmiljöer för bland annat fiskar. Här söker de mat och skydd och här växer deras yngel upp. Men ängarna har blivit allt färre och hotas bland annat av exploatering, övergödning och överfiske.

I Göteborg byggs en ny hamnterminal, och i samband med det bygget kommer stora arealer ålgräs försvinna. För att kompensera för den förlusten måste Göteborgs Hamn AB skapa ålgräsängar på andra platser i skärgården. Första provplaneringen gjorde 2018, genom att man flyttade ålgräs från en donatoräng till nya platser. Men planteringarna tog sig inte.

2019 testade man att plantera på andra platser, och nu visar nya inventeringarna på ett lyckat resultat. Man har experimenterat med olika planteringsdjup, täthet och storlek på planteringarna.

– Det vi tror är att framförallt storleken på planteringarna har betydelse. Ålgräset skyddar varandra och ju större planteringarna är, desto mindre är risken att planteringarna förstörs av yttre faktorer som stormar, makroalger eller fritidsbåtstrafik, säger Edvard Molitor som är hållbarhetschef på Göteborgs Hamn.

Än så länge har 4300 kvadratmeter ålgräsängar planterats, men nu ska projektet skalas upp ytterligare. Totalt ska 1,7 nya hektar ålgräs vaja på Västkusten.

MER LÄSNING